O projekcie Adaptcity

Miasto stołeczne Warszawa od lipca 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY.
W ramach projektu zostały przygotowane m.in.: