Kontakt

Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy
Sekretariat.BI@um.warszawa.pl
tel.: 22 443 35 85